A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Notatie neurologisch onderzoek

 

Een mogelijke manier om het neurologisch onderzoek te noteren

 

Normale bevindingen

Afwijkende bevindingen

Bewustzijn

intact

- verlaagd bewustzijn, EMV=
- inhoud bewustzijn gestoord, nl hallucinaties

Hogere corticale functies

-intact
-georiënteerd in tijd, plaats en persoon

- gedesoriënteerd in tijd, plaats en/of persoon
- dysartrie
- dysfasie
- neglect voor links
- stoornis van lezen, schrijven, rekenen, abstract denken, ruimtelijk inzicht, inprenten, lange termijn geheugen
- MMSE 15/30 punten

Hersenzenuwen

NI: intacte reuk/niet getest

NII:
-visus 100%
- gezichtsvelden intact

 

 

- in fundo scherpe papil

NIII/IV en VI
- pupilgrootte re=li

-pupilreacties R/L direct en indirect intact

 

-
-
normale oogvolgbewegingen

 

 

 

 

-normale oogstand

 

-NV
Sensibiliteit intact

 

Kauwfunctie intact

 

 

 

-NVII
symmetrisch gelaat

 

 

-NVIII
Normaal gehoor
Proef van Rinne intact
Proef van Weber intact

 

-NIX en NX
Slikfunctie intact
Pharynxbogen symmetrisch

 

 

-NXI
Kracht sternocleidomastoideus en trapezius R/L intact

 

 

-NXII
Tong ligt recht in de mond

Tong wordt recht uitgestroken

NI: afwezige reuk

NII:
 - visus met bril x %
- homonieme hemianopsie, quadrantanopsie, heteronieme hemianopsie, centraal scotoom, blindheid aan een oog
- in fundo: papiloedeem

 

NIII/VI en VI
- rechter pupil 5 mm, linker 3 mm
-pupilreactie R en/of links direct en of indirect afwezig, vertraagde pupilreactie, afferent pupildefect
- ptosis rechts/links komt tot halverwege de pupil
- abductiebeperking R/L, adductiebeperking R/L, elevatiebeperking R/L depressie beperking R/L
- gekruisd/ongekruisd dubbelzien maximaal bij kijken naar……
- nystagmus horizontaal/verticaal
1e graads/2e graads/3e graads

 


-enophtalmus/exophtalmus

 

-NV
Sensibiliteit verminderd/afwezig R/L in 1e/2e/3e tak n V
Kauwfunctie R/L verminderd
Atrofie van masseter of temporalis
Op indicatie:
Corneareflex afwezig R/L
Masseterreflex afwezig R/L

 


 -NVII
Afhangende mondhoek rechts
Verminderde/afwezige oogsluiting rechts
Verminderd knipperen ooglid

-NVIII
Fluisterspraak R/L gestoord
proef van Rinne R/L gestoord
Proef van Weber lateraliseert naar R/L

-NIX en NX
Verslikken
Asymmetrie pharynxboog ten nadele van R/L
Heesheid
Op indicatie:
Wurgreflex afwezig re/li

-NXI
Kracht sternocleidomastoideus en/of trapezius R 4/5 MRC, L 5/5 MRC
Atrofie in sternocleidomastoideus en/of trapezius

NXII
Tong in rust gedevieerd naar rechts
Tong wordt naar links uitgestroken
Atrofie rechter tonghelft
Fasciulaties tong

Motoriek

-normale tonus

- geen atrofie

 

 

 

-
kracht  5/5 MRC R=L in deltoideus, biceps, triceps, polsextensoren, polsflexoren, iliopsoas, quadriceps, tibialis anterior, extensor hallucis longus, gastrocnemicus, hamstrings (welke jij getest hebt)
- normaal looppatroon, normale armswing, gelijke paslengte, normaal opstaan uit een stoel

 

 

 


- tenenloop, hakkenloop ongestoord

- proef met uitgestrekte armen (Barre) ongestoord

- rolling fore am test ongestoord

- geen Gowers sign

- hypotonie, hypertonie (= spasticiteit of rigiditeit)
- atrofie: globaal of specifieke plek benoem spiergroep

- fasciculaties, rustremor,  myoclonieen, chorea, dstonie, houdingstremor, myokimieen, beschrijven waar

- kracht rechts 4/5 MRC, links 3/5 MRC in biceps en dit voor alle spieren die je getest hebt

 


-verminderde armswing re/li, vleugelen re/li arm, hand in vuisthouding re/li, voorovergebogen houding, gefaseerd draaien, circumductie aan re/li been,  scharen van de benen, voeten kleven aan de vloer, ongelijke paslengte: wisselend re/li, paslengte rechts altijd korter, breedbasisch, looppatroon, hanetred,

- gestoorde tenenloop, hakkenloop, klapvoet

- rechter/ linker arm zakt uit in pronatie bij proef van uitgestrekte armen
- rechter/linker arm draait trager bij rolling fore arm test
- Gowers sign
- proef van Trendlenburg rechts/links gestoord

Sensibiliteit

-aanrakingszin intact

- vibratiezin intact

- bewegingszin intact

- koppuntdiscriminatie  intact

- proef van Romberg ongestoord

- verminderde aanrakingszin op plaats beschrijven
- verminderde vibratiezin op plaats beschrijven
- bewegingszin verminderd/afwezig op….
- afwijkende koppunt discriminatie op plaats beschrijven
- proef van Romberg gestoord

Coördinatie

- topneusproef (TNP) en toptopproef (TTP) intact

- hielknieproef (HKP) intact
- koorddansersgang (KDG) intact
- diadochokinese intact

- dysmetrie en/of intentietremor R/L  bij TNP en TTP

- dysmetrie bij HKP
- uitstappen met R/L bij koorddansersgang
- diadochokinese gestoord R/L
- breedbasisch looppatroon, ongelijke paslengte

Reflexen

-bicepspeesreflex (BPR) re/li  +1/+1
- tricepspeesrelfex (TPR)re/li
+1/+1
-brachioradialisreflex (BRR) re/li +1/+1
- kniepeesreflex (KPR) re/li +2/+2
- achillespeesreflex (APR) re/li +2/+2
- voetzoolreflex re/li plantair/plantair of indifferent/indifferent
- buikhuidreflexen aanwezig

--bicepspeesreflex (BPR) re/li  afwezig /+1
- tricepspeesrelfex (TPR)re/li
afwezig/+1
-brachioradialisreflex (BRR) re/li +1/afwezig
- kniepeesreflex (KPR) re/li clonus/+2
- achillespeesreflex (APR) re/li niet uitdovende clonus/+2
- voetzoolreflex re/li volgens Babinski/ volgens Babinski

- buikhuidreflexen afwezig

Bijzondere testen

 

-proef van Lasegue gestoord rechts/links bij 50 graden
- gekuiste proef van Lasegue gestoord rechts/links bij 50 graden
- de vingervloerafstand bedraagt 40 cm
- scoliose thorcaal convex naar rechts
- meningeale prikkeling aanwezig
- teken van Lhermite aanwezig
- dwangstand hoofd naar R/L
- Tinell aanwezig bij kloppen op naam zenuw en plaats
- aanwezigheid pathologische reflexen: snoutreflex, zuigreflex, palmomentaalreflex
- kiepproef naar rechts geeft 3e graads nystagmus

Uiterlijke kenmerken

Geen bijzonderheden

Cafe-au-lait vlekken
Hypopigementaties
Telangiectasieen
Macrocefalie
Microcefalie

 

Auteur: JH Schieving
Laatst bijgewerkt: 25 november 2015

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.