A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Dementie

 

Dementie is een verzamelterm voor een groep aandoeningen waarbij patienten geheugenstoornissen hebben in combinatie met andere cognitieve stoornissen of gedragsstoornis of persoonlijkheidsstoornis bij een helder bewustzijn.

 

Corticale en subcorticale dementie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen corticale en subcorticale dementie.

Bij corticale dementie zit het probleem in eerste instantie in het onthouden van nieuwe informatie, daarnaast vallen voornamelijk corticale functies uit zoals taal, handelen (praxis), ruimtelijk inzicht, visus.
Subcorticale dementie kenmerkt zich vooral door traagheid in denken, ophalen informatie en in handelen. Deze vorm van dementie gaat vaak samen met extrapyramidale bewegingsstoornissen (parkinsonisme, chorea)

Dementie-syndromen

Er bestaan verschillende vormen van dementie. Veruit de meest bekende is de ziekte van Alzheimer. Dit is een corticale vorm van dementie.

Prevalentie

Dementie is vooral een ziekte van de oudere mens. De prevalentie neemt snel toe na de leeftijd van 70 jaar. Dementie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

 

Diagnostiek dementie

Bij de meeste mensen met dementie zal er sprake zijn van de ziekte van Alzheimer. Wanneer het verhaal typisch is, evenals het beloop en er geen andere verschijnselen zijn die wijzen op een eventuele andere aandoening, hoeft er geen diagnostiek verricht worden.

Bij mensen jonger dan 65 jaar, mensen met atypisch verhaal of afwijkend beloop zal vaak wel diagnostiek verricht worden.

Het is belangrijk om dementie te onderscheid van andere aandoening met cognitieve geheugen stoornissen die geen dementie zijn.

In de spreekkamer kan gescreend worden op dementie door middel van twee snelle testen:
- de MMSE
- de kloktest

Hieronder een overzicht van de mogelijke diagnostische mogelijkheden en de bevindingen die richting kunnen geven naar een onderliggende syndroom diagnose.

 

Verschillende ziektebeelden

Ziekte van Alzheimer

Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Vasculaire dementie

De tweede meestvoorkomende vorm van dementie is vasculaire dementie.

Frontotemporale dementie

Diffuse Lewy body disease

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Auteur: JH Schieving

Laatst bijgewerkt: 17 september 2014

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.