A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neuroom

 

Wat is een neuroom?
Een neuroom is een ophoping van zenuwuitlopers die kan ontstaan na beschadiging van een zenuw.  

Hoe wordt een neuroom ook wel genoemd?
Neuro is het medische woord voor zenuw. De uitgang –oom geeft aan dat er sprake is van een ophoping van cellen. Soms wordt ook de term neurinoom gebruikt.

Mortons neuroom
Een Mortons neuroom is de naam van een neuroom die onder de voet voorkomt meestal tussen twee tenen van de voet.  

Pseudotumor
Een neuroom behoort tot de groep van pseudotumoren. Zwellingen die niet berusten op cellen die onbedoeld groeien, maar op een ophoping van normale cellen.

Hoe vaak komt een neuroom voor?
Het is niet goed bekend hoe vaak een neuroom voorkomt bij jongeren of volwassenen. Bij veel mensen zal ook niet bekend zijn dat zij een neuroom hebben, omdat zij geen klachten hebben als gevolg van het hebben van een neuroom.
Bij een op de twintig tot dertig mensen die schade aan een zenuw hebben opgelopen, ontstaat een neuroom die pijnklachten veroorzaakt.

Bij wie komt een neuroom voor?
Een neuroom kan zowel kinderleeftijd als op volwassen leeftijd voorkomen. Een neuroom ontstaat vaak wanneer een zenuw beschadigd is geraakt bijvoorbeeld door een ongeval, een botbreuk, een operatie, een injectie of ander letsel.
Zowel jongens als meisjes kunnen een neuroom krijgen.

Wat is de oorzaak van een neuroom?
Schade aan de zenuw
Een neuroom ontstaat meestal nadat een zenuw beschadigd is geraakt. De zenuw kan op verschillende manier beschadigd raken: door een ongeval, een operatie, een botbreuk, een injectie, herhaald afknellen van de zenuw of een amputatie.

Afsterven zenuwuitloper
Door deze beschadiging sterft de lange zenuwuitloper van een beschadigde zenuwcel af. Vanuit het cellichaam moet een nieuwe lange zenuwuitloper groeien.
Wanneer een deel van de zenuw intact is, dan kan de zenuwuitloper langs de andere zenuwuitlopers naar de juiste plek toegroeien.

Ophoping van zenuwuitlopers
Wanneer er geen zenuwuitlopers meer zijn en geen omhulsel van de zenuw meer, dan lukt het de nieuw uitgroeiende zenuwuitloper meestal niet om op de juiste plaats terecht te komen. De zenuwuitloper kan onderweg naar de definitieve plek blijven steken en daar blijven liggen. De zenuwuitlopers hopen zich daar op en vormen een neuroom.

Uitval functie zenuw
De zenuwvezels in het neuroom kunnen hun functie niet meer goed uitoefenen. Daardoor kunnen functies die de zenuw normaal verzorgd uitvallen en kan er krachtsverlies of gevoelsverandering ontstaan.

Pijnklachten
De zenuwvezels in het neuroom kunnen pijnsignalen doorgeven aan de hersenen, waardoor pijnklachten ontstaan.

Wat zijn de symptomen van een neuroom?
Variatie
Er bestaat een grote variatie tussen de hoeveelheid en de ernst van de symptomen die verschillende jongeren of volwassenen met een neuroom hebben.

Zwelling
Een neuroom die vlak onder de huid ligt, kan gevoeld worden als een stevig strengetje onder de huid. Dieper gelegen neuromen zijn niet voelbaar.

Pijnklachten
De zenuwuitlopers in het neuroom kunnen pijnsignalen doorgeven aan de hersenen. Deze pijnklachten ontstaan vaak wanneer er op het neuroom gedrukt wordt. Vaak gaat het om een vervelende brandende of schietende pijn die voelt alsof er een stroomstoot door de zenuw heen gaat.  Deze pijn wordt zenuwpijn of neuroompijn genoemd.

Toename klachten
Druk op het neuroom en een koude omgevingstemperatuur kunnen zorgen voor toename van pijnklachten als gevolg van het neuroom.

Uitvalsverschijnselen
De zenuwen waarvan de uitlopers in het neuroom liggen, kunnen hun functie niet uitoefenen. Daardoor kan de functie die de zenuw zou moeten uitvoeren, uitvallen. Op deze manier krachtsverlies ontstaan, kunnen spieren dunner worden, kan er sprake zijn van een doof of juist een tintelend gevoel. Ook kan de zweetfunctie, huidskleur of de haargroei veranderen in het huidgebied wat verzorgd wordt door de zenuw.

Hoe wordt de diagnose neuroom gesteld?
Verhaal en onderzoek
Op grond van het verhaal van een jongere die enige tijd na doormaken van letsel een verdikking krijgt in het verloop van de zenuw al dan niet in combinatie met pijnklachten, krachtsverlies of gevoelsveranderingen kan een neuroom worden vermoed. Tikken op het neuroom (het teken van Tinel) kan een pijnlijk elektrisch stroomgevoel geven.

ECHO zenuw
Door middel van ECHO onderzoek van de zenuw, kan gezien worden dat er sprake is van een verdikking in het verloop van een zenuw. Het is heel lastig om met ECHO onderzoek aan te geven dat er sprake is van een neuroom. Andere afwijkingen in de zenuw zoals een schwannoom en een neurofibroom kunnen er op dezelfde wijze uit zien.

MRI scan
Een MRI scan van de verdikking kan laten zien of er sprake is van een verdikking van de zenuw zelf zoals een neuroom of meer van een verdikking van het geleidingslaagje rondom de zenuw zoals bij een schwannomen. Ook met MRI is het heel moeilijk om een definitieve diagnose te stellen.

Weefselonderzoek
Een definitieve diagnose kan pas gesteld worden, wanneer de verdikking in de zenuw weg gehaald is en onderzocht is door een patholoog. De patholoog kan onder de microscoop zien van wat voor soort afwijking er sprake is.

Hoe wordt een neuroom behandeld?
Geen behandeling
Wanneer een jongere of volwassene weinig klachten heeft als gevolg van een neuroom, dan hoeft geen behandeling gegeven te worden.

Fysiotherapie
Een fysiotherapeut kan oefeningen geven om de spieren die last hebben van krachtsverlies te trainen met als doel ze weer sterker te maken.

Spalk
Door middel van een spalk om het lichaamsdeel waar het neuroom zit, kan voorkomen worden dat er druk op het neuroom ontstaat. Op die manier kan het ontstaan van pijnklachten soms voorkomen worden.

Medicijnen
Wanneer een neuroom pijnklachten veroorzaakt, is het mogelijk om met behulp van medicijnen minder last te hebben van deze pijnklachten. Vaak worden specifieke medicijnen gebruikt die helpen voor zenuwpijn zoals carbamazepine, amitriptyline, gabapentine of pregabaline. Ook kan lokale behandeling met een lidocaine-prilocaine crème.

Psycholoog
Een psycholoog kan met verschillende therapieën bekijken of het lukt de hersenen minder gevoelig te laten reageren op de pijnsignalen die afgegeven worden door het neuroom. Dit wordt desensibilisatie therapie genoemd.

Injectie
Door middel van een injectie met lidocaïne en methylprednisolon rondom het neuroom kan gedurende een aantal weken er voor gezorgd worden dat de zenuw geen pijnsignalen meer door geeft aan de hersenen. Na enkele weken is deze injectie uitgewerkt.

Operatie
Wanneer er wel klachten zijn als gevolg van het neuroom, dan is het mogelijk het neuroom door middel van een operatie te verwijderen. Het is wel belangrijk dat deze operatie uitgevoerd wordt door een chirurg die ervaring heeft met operaties aan zenuwen. Vaak wordt deze operatie uitgevoerd door een plastisch chirurg of een neurochirurg. Er zijn verschillende operatietechnieken mogelijk, zoals het overhechten van het zenuwuiteinde, het zenuwuiteinde in een spier te laten eindigen of het inhechten van een zenuwtransplantaat. Per persoon zal gekeken moeten worden welke behandeling het best passend is.

Contact met andere ouders
Door het plaatsen van een oproep op het forum van deze site kunt u proberen in contact te komen met andere jongeren en/of hun ouders die ook een neuroom hebben (gehad).

Wat betekent het hebben van een neuroom voor de toekomst?
Stabiel blijven
Neuromen blijven vaak stabiel qua grootte en vorm. Wanneer ze weinig klachten geven, hebben ze vaak geen behandeling nodig.

Na operatie
Neuromen blijven vaak weg na een goed uitgevoerde operatie. Een operatie heeft altijd een risico in zich van nieuwe zenuwbeschadiging en het opnieuw ontstaan van een neuroom.

Levensverwachting
Het hebben van een neuroom heeft geen invloed op de levensverwachting.

Hebben broertjes en zusjes een verhoogde kans om ook een neuroom te krijgen?
Een neuroom ontstaat als gevolg van schade aan een zenuw. Broertjes en zusjes hebben geen verhoogde kans om zelf een neuroom te krijgen.

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden.

Wilt u ook uw verhaal kwijt, dat kan: verhalen kunnen gemaild worden via info@kinderneurologie.eu en zullen daarna zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst. Voor meer informatie zie hier.

Heeft u foto's die bepaalde kenmerken van deze aandoening duidelijk maken en die hier op de website mogen worden geplaatst, dan vernemen wij dit graag.

Links
www.spierziekten.nl
(Nederlandse vereniging voor mensen met een spierziekte)

Referenties
1. Nerve Tumors: What the MSK Radiologist Should Know. Tagliafico AS, Isaac A, Bignotti B, Rossi F, Zaottini F, Martinoli C. Semin Musculoskelet Radiol. 2019;23:76-84
2. Mechanisms and treatment of painful neuromas. Lu C, Sun X, Wang C, Wang Y, Peng J.
Rev Neurosci. 2018;29:557-566

 

Laatst bijgewerkt 12 februari 2019  

 

auteur: JH Schieving

 

 

 

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.