A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Vestibulaire migraine

 

Wat is vestibulaire migraine?
Vestibulaire migraine is een vorm van migraine die gekenmerkt wordt door aanvallen van hevige draaiduizeligheid al dan niet in combinatie met hoofdpijn, misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht of geluid.

Hoe wordt migraine ook wel genoemd?
Vestibulair orgaan is het medische woord voor het evenwichtsorgaan. Hier komt het woord vestibulaire migraine vandaan. Het wordt ook wel afgekort met de letters VM.

Migraneuze vertigo
Ook wordt de term migraneuze vertigo gebruikt. Vertigo is het medische woord voor duizeligheid. Er kan ook gesproken worden van migraine-geassocieerde vertigo.

Evenwichtsmigraine
Een ander woord dat gebruikt wordt is evenwichtsmigraine. Dit omdat jongeren of volwassenen met vestibulaire migraine zich erg duizelig voelen en niet goed op hun benen kunnen staan.

Vertebrobasillaire migraine
Ook wordt de term vertebrobasillaire migraine wel gebruikt. Vertrobasillair is de naam van de bloedvaten die de kleine hersenen en de hersenstam voorzien van bloed. Deze delen van de hersenen zijn betrokken bij het regelen van het evenwicht.

Acuut vestibulair syndroom
Neuritis vestibularis behoort tot een groep aandoeningen die acuut vestibulair syndroom wordt genoemd. Dit is een groep aandoeningen waarbij kinderen plotseling last krijgen van hevige duizeligheid. Andere aandoeningen die in deze groep vallen zijn BPPD en neuritis vestibularis. Bij volwassenen (vooral senioren) kan een acuut vestibulair syndroom ook het gevolg zijn van een herseninfarct.

Hoe vaak komt vestibulaire migraine voor bij kinderen?
Het is niet goed bekend hoe vaak vestibulaire migraine bij kinderen voorkomt. Vestibulaire migraine komt vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen. Geschat wordt dat één op de 100 mensen in Nederland last heeft van vestibulaire migraine.

Bij wie komt vestibulaire migraine voor?
Vestibulaire migraine komt op de kinderleeftijd het meest voor bij pubers.
Vestibulaire migraine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Waar wordt vestibulaire migraine door veroorzaakt?
Niet goed bekend
De oorzaak van het ontstaan van vestibulaire migraine is niet goed bekend.

Veranderde elektrische activiteit
In de hersencellen lopen elektrische stroompjes. Tijdens een migraine aanval verloopt de elektrische activiteit van de hersencellen anders dan gebruikelijk. Een grote groep hersencellen wordt tegelijkertijd overactief en is daarna een tijd uitgeput en juist onderactief. Dit wordt cortical spreading-depression genoemd.

Probleem met doorbloeding van evenwichtsorgaan
Gedacht wordt dat door veranderingen van activiteit in de hersenen de bloeddoorstroming in de hersenen verandert. Een veranderde bloeddoorstroming van het evenwichtsorgaan of van delen van de hersenen die betrokken zijn bij het regelen van het evenwicht (zoals de kleine hersenen) zorgt voor het ontstaan van de klachten van vestibulaire migraine.

Boodschapperstofjes
Door de veranderde hersenactiviteit, veranderen ook de concentraties van allerlei boodschapperstofjes in de hersenen. De hoeveelheid van de boodschapperstofjes dopamine, serotonine en noradrenaline nemen toe, waardoor allerlei symptomen kunnen ontstaan.

Ontstekingsstofjes
Ook komen door de veranderde hersenactiviteit allerlei ontstekingstoffen vrij die ook zorgen voor een veranderde werking van delen van de hersenen en van bloedvaten in de hersenen.

Wat zijn de symptomen die horen bij vestibulaire migraine?
Variatie
Er bestaat variatie in de hoeveelheid en in de ernst van de symptomen die verschillende mensen met vestibulaire migraine hebben.

Draaiduizeligheid
Jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine hebben aanvallen waarin zij zich heel duizelig voelen en de wereld om hen heen zien draaien. Door deze duizeligheid kunnen jongeren en volwassenen niet goed op hun benen staan en willen zij het liefst gaan liggen. De aanvallen van draaiduizeligheid kunnen enkele minuten tot enkele uren aanhouden, zelden een aantal dagen (tussen 5 minuten en 72 uur).
De draaiduizeligheid kan worden uitgelokt door een bepaalde hoofdbewegingen of door kijken naar druk bewegende beelden (zoals het verkeer of een winkelstraat).

Misselijkheid of braken
Tijdens de aanvallen van draaiduizeligheid kunen jongeren en volwassenen zich misselijk voelen en moeten braken. Het braken geeft vaak een tijdelijke opluchting en vermindering van misselijkheid. Na enige tijd kan de misselijkheid weer terugkeren.

Bonzende hoofdpijn
Naast de draaiduizligheid kan er sprake zijn van bonzende hoofdpijn. Niet ieder persoon met vestibulaire migraine heeft last van deze bonzende hoofdpijn.

Overgevoeligheid voor licht en geluid
Tijdens een aanval van vestibulaire migraine zijn licht en geluid vaak vervelend. Jongeren en volwassen liggen het liefst in een donkere stille kamer. Overgevoeligheid voor licht wordt fotofobie genoemd, overgevoeligheid voor geluid fonofobie.

Flitsen voor de ogen
Een deel van de jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine heeft last van zien van felle flitsen of flikkeringen voor de ogen. Ook kunnen gekleurde vlekken voor de ogen worden gezien. Soms zijn kleine schokkende of draaiende bewegingen van de ogen zichtbaar voor anderen tijdens de aanval van vestibulaire migraine.

Combinatie met migraine
Vaak hebben jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine ook last van "normale" migraine aanvallen. Vaak ontstaan de aanvallen van vestibulaire migraine enkele jaren nadat een persoon last heeft gehad van "normale" migraine aanvallen.

Reisziekte
Jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine kunnen vaak slecht tegen rijden in een auto of bus. Ze krijgen dan gemakkelijk last van misselijkheid en moeten soms ook braken.

Menstruatie
Aanvallen van vestibulaire migraine komen bij vrouwen vaker voor rondom de periode dat ze ongesteld moeten worden.

Hoe wordt de diagnose vestibulaire migraine gesteld?
Verhaal en onderzoek
De diagnose vestibulaire migraine wordt gesteld op grond van het verhaal van aanvallen met draaiduizeligheid al dan niet in combinatie met misselijkheid en braken, zonder dat er problemen zijn met horen. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Er bestaat geen bloedtest of een andere test die de diagnose vestibulaire migraine kan bevestigen.
Bij atypische kenmerken kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek in te zetten om andere oorzaken van het ontstaan van aanvallen van draaiduizeligheid uit te sluiten zoals de ziekte van Meniere, neuritis vestibularis, labyrintitis, BPPD of een vertebrobasillaire TIA/infarct of hersenbloeding.

Gehoortest
Door middel van een gehoortest kan bepaald worden of er aanwijzingen zijn voor gehoorverlies. Dit kan wijzen op een andere oorzaak dan vestibulaire migraine, zoals de ziekte van Meniere of een labyrintitis. Bij jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine is de gehoortest normaal.

Evenwichtsonderzoek
Door middel van evenwichtsonderzoek kan bepaald worden of er een stoornis is in het evenwichtsorgaan zelf. Deze test is bij jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine meestal normaal, soms worden wel lichte afwijkingen gezien bij mensen met vestibulaire migraine.

MRI scan
Om de diagnose vestibulaire migraine te stellen is het niet nodig om een MRI scan van de hersenen te maken. Hierop zijn bij jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine geen afwijkingen te zien. Wanneer er sprake is van een atypisch verhaal of wanneer er afwijkingen zijn bij lichamelijk onderzoek kan er wel een reden zijn om een MRI scan te maken. Door middel van een MRI scan kunnen andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld een brughoektumor worden uitgesloten.

Hoe wordt vestibulaire migraine behandeld?
Rust nemen
Vaak is al het voldoende om te weten wat de oorzaak is van de aanvallen van deze hevige draaiduizeligheid. Jongeren en volwassenen gaan vaak het liefst liggen in een rustige donker kamer tijdens de aanval totdat de aanval over is. Wanneer het lukt om even te gaan slapen, is dit een goede behandeling voor aanvallen van vestibulaire migraine.

Medicijnen tegen misselijkheid
Het is mogelijk om medicijnen tegen misselijkheid tijdens een aanval te gebruiken. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van zetpillen. Het meest gebruikte medicijn is odansetron.

Medicijnen tegen hoofdpijn
Ook nemen sommige mensen een pijnstiller in (paracetamol en ibuprofen) om de hoofdpijn die samen gaat met de vestibulaire migraine aanval te onderdrukken.

Medicijnen om de aanval te onderdrukken
Er bestaan medicijnen die een opkomende migraine aanval kunnen onderdrukken. Deze medicijnen, triptanen genoemd, kunnen ook helpen om een aanval van vestibulaire migraine te onderdrukken. Er bestaan verschillende toedieningsvormen: een injectie, een neusspray of een smelttablet voor onder de tong. Per persoon zal gekeken moeten worden welke toedieningsvorm en welk medicijn het beste past. Het is wel belangrijk deze medicijnen niet te vaak te gaan gebruiken, in elke geval niet vaker dan twee keer per week.

Zorgen voor rust en ontspanning
In periodes van stress en slaapgebrek kunnen aanvallen van vestibulaire migraine vaker voorkomen. Door te zorgen voor rust, ontspanning en voldoende slaap, kan er voor gezorgd worden dat er minder aanvallen van vestibulaire migraine voorkomen.

Medicijnen die migraine-aanvallen kunnen voorkomen
Jongeren of volwassenen die meer dan twee keer per maand een vestibulaire migraine-aanval hebben kunnen medicijnen krijgen die migraine-aanvallen kunnen voorkomen. Deze medicijnen moeten dagelijks ingenomen worden. Per persoon zal moeten worden afgewogen of het dagelijks innemen van medicijnen in combinatie met de bijwerkingen van deze medicijnen opweegt tegen het verminderen van het aantal migraine-aanvallen.
Medicijnen die gebruikt kunnen worden voor het verminderen van migraine-aanvallen zijn:propranolol, valproinezuur, topiramaat, pizotifeen of flunarazine. Per kind zal gekeken moeten worden welk medicijn het beste bij het kind past.
Bij volwassenen is inmiddels ook ervaring met het medicijn candesertan, bij kinderen is hier nog beperkt ervaring mee.
Ook kan dagelijks gebruik van extra B-vitamines (vit B2 (25-400 mg/dag) en vit B6 (50 mg/dag) helpen om minder last te hebben van migraine aanvallen.

Begeleiding
Een psycholoog of maatschappelijk werkende kunnen jongeren of volwassenen ondersteunen hoe om te gaan met het hebben van vestibulaire migraine.

Contact met andere ouders
Via het forum van deze site kunt u een oproep plaatsen om in contact te komen met anderen die ook last hebben van vestibulaire migraine.

Wat betekent het hebben vestibulaire migraine voor de toekomst?
Wisselingen in hoeveelheid aanvallen
Het aantal aanvallen wat optreedt kan sterk wisselen in de loop van de tijd. Soms komen veel aanvallen voor en in andere periodes maar weinig. Spanning, stress en slaapgebrek kunnen maken dat meer aanvallen voorkomen, maar lang niet altijd is duidelijk waarom er meer of minder aanvallen voorkomen.

Levensverwachting
Jongeren en volwassenen met vestibulaire migraine hebben een normale levensverwachting.

Kinderen krijgen
Volwassenen met vestibulaire migraine kunnen kinderen krijgen. Het hebben van deze aandoening is niet van invloed op de vruchtbaarheid. Zwangerschap kan een gunstig effect hebben op het voorkomen van vestibulaire migraine aanvallen. Voor volwassen vrouwen die medicijnen gebruiken om migraine aanvallen te voorkomen is het verstandig om voordat zij zwanger worden contact te hebben met de neuroloog voor goede adviezen wat te doen met de medicatie tijdens de zwangerschap.Kinderen van een volwassene met vestibulaire migraine hebben een verhoogde kans om zelf ook migraine te krijgen, dit hoeft geen vestibulaire migraine te zijn.

Hebben broertjes en zusjes ook een vergrote kans om ook vestibulaire migraine te krijgen?
Het krijgen van migraine hangt af van vele factoren. Bij migraine speelt zeker een erfelijke component mee. Broertjes of zusjes hebben daardoor een verhoogde kans om ook migraineklachten te ontwikkelen. Dit kan de "normale' migraine zijn maar ook de vestibulaire migraine.

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden

Wilt u ook uw verhaal kwijt, dat kan: verhalen kunnen gemaild worden via info@kinderneurologie.eu en zullen daarna zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst. Voor meer informatie zie hier.

Heeft u foto's die bepaalde kenmerken van deze aandoening duidelijk maken en die hier op de website mogen worden geplaatst, dan vernemen wij dit graag.

Links
www.nederlandsehoofdpijnvereniging.nl
(Site van de Nederlandse hoofdpijnvereniging)

Referenties

  1. Migraine headache in children. Barnes NP. BMJ Clin Evid. 2015;2015
  2. The Spectrum of Vestibular Migraine: Clinical Features, Triggers, and Examination Findings. Beh SC, Masrour S, Smith SV, Friedman DI. Headache. 2019;59:727-740
  3. Migraine Associated Vertigo. Hain T, Cherchi M. Adv Otorhinolaryngol. 2019;82:119-126
  4. Vestibular migraine and persistent postural-perceptual dizziness. Coebergh JC. BMJ. 2019;366:l54352
  5. Vestibular migraine: An update on current understanding and future directions. Huang TC, Wang SJ, Kheradmand A. Cephalalgia. 2020;40:107-121

 

Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2021 voorheen: 1 maart 2020

 

Auteur: JH Schieving

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.