A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Ross-syndroom

 

Wat is het Ross-syndroom?
Het Ross syndroom is een aandoening waarbij kinderen aan een oog een kleinere pupil hebben in combinatie met een rode verkleuring en verminderd zweten van dezelfde of de andere kant van het gezicht.

Hoe wordt het Ross-syndroom ook wel genoemd?
Het Ross syndroom is vernoemd naar een arts die Ross heette en dit syndroom beschreven heeft.

Tonic pupil plus syndroom
Het wordt ook wel tonic pupil plus syndroom genoemd. De pupil is het zwarte rondje midden in het oog. De term tonic geeft aan dat de pupil er altijd klein uit ziet. De term plus geeft aan dat er naast deze kleine pupil nog andere symptomen zijn.

Holmes-Adie en Harlekijn syndroom
Het Ross-syndroom is een combinatie van het Holmes-Adie syndroom en het Harlekijn syndroom. Mensen met het Holmes-Adie syndroom hebben een nauwe pupil die niet goed reageert op licht in combinatie met lage of zelfs afwezige reflexen aan de benen. Mensen met het Harlekijn syndroom hebben een veranderde kleur van een helft van het gezicht in combinatie met een verminderde mogelijkheid tot zweten aan diezelfde kant van het gezicht.

Hoe vaak komt het Ross-syndroom voor bij kinderen?
Het is niet goed bekend hoe vaak het Ross-syndroom bij kinderen voorkomt. Het is waarschijnlijk een zeldzame aandoening, hoewel er waarschijnlijk ook best veel mensen zijn bij wie de diagnose nooit gesteld is.

Bij wie komt het Ross-syndroom voor?
Het Ross syndroom komt even vaak bij meisjes als bij jongens voor. Kinderen hebben vaak nog weinig klachten, daarom wordt het syndroom vaak niet herkend. Bij het ouder worden komen er geleidelijk aan meer problemen bij, zodat vaak pas op volwassen leeftijd de diagnose gesteld wordt.

Wat is de oorzaak van het Ross-syndroom?
Niet goed bekend
De oorzaak van het Ross-syndroom is niet goed bekend. Waarschijnlijk functioneren bepaalde zenuwen in het lichaam niet zoals zou moeten. Het gaat dan om zenuwen die zogenaamde autonome zenuwen worden genoemd. Dit zijn zenuwen die onder andere de pupilgrootte, het zweten, de kleur van de huid, haargroei, hartslag en de darmactiviteit regelen.
Deze zenuwen geven de signalen niet op juiste wijze door. Ook is er waarschijnlijk een tekort aan dit type zenuwen.

Acetylcholine
De autonome zenuwen gebruiken een bepaald boodschapperstofje om aan elkaar signalen door te geven. Dit boodschapperstofje wordt acetylcholine genoemd. Dit zelfde boodschapperstofje speelt ook een belangrijke rol bij het stimuleren van de schildklier.
Bij kinderen met het Ross-syndroom is er onvoldoende acetylcholine om de zweetklier te stimuleren om te zweten. Dit maakt dat de huid minder goed kan zweten.

Warmteregulatie
Bij kinderen met het Ross-sydroom verloopt de regulatie van de temperatuur niet goed. De hypothalamus is een bepaald gebiedje in de hersenen die een belangrijke rol speelt bij de regulatie van de lichaamstemperatuur. Wanneer de lichaamstemperatuur te hoog wordt, gaat het lichaam normaal zweten en gaan de bloedvaten in de huid open staan waardoor de huid een rode kleur krijgt.
Bij kinderen met het Ross-syndroom gaat het zweten niet meer goed, wel kan de huid nog een rode kleur krijgen.

Wat zijn de symptomen van het Ross-syndroom?
Kleine pupil
Kinderen met het Ross-syndroom hebben een kleine pupil aan een oog. Normaal wordt de pupil kleiner wanneer er met een lampje op wordt geschenen. Bij kinderen met het Ross-syndroom gebeurt dit niet of nauwelijks. De pupil wordt niet kleiner wanneer er met een lampje op wordt geschenen. De pupil wordt wel kleiner wanneer kinderen naar hun neus kijken.
Bij een klein deel van de kinderen reageren beide pupillen niet goed op licht.

Rode verkleuring van de helft van het gezicht
Bij kinderen met het Ross-syndroom heeft de kant van het gezicht waar de pupil klein is vaak een rodere kleur dan de andere kant van het gezicht. Dit wordt een harlekijn syndroom genoemd.

Minder zweten
De kant van het gezicht die bleker van kleur is, kan vaak minder goed zweten. Wanneer kinderen moeten zweten, dan is er aan een kant van het gezicht zweet te zien en aan de andere kant niet.

Duizeligheid bij opstaan
Kinderen met het Ross-syndroom hebben ook vaak last van een licht gevoel in het hoofd wanneer zij te snel overeind komen en opstaan. De bloeddruk past zich niet snel genoeg aan, aan de veranderde houding. De te lage bloeddruk veroorzaakt het lichte gevoel in het hoofd. Soms zien kinderen ook kortdurend zwarte vlekken voor de ogen.
Na enkele seconden is de bloeddruk weer op peil en verdwijnen de klachten van duizeligheid weer helemaal. Dit wordt orthostatische hypotensie genoemd.

Overmatig zweten
Jonge kinderen hebben vaak last van overmatig zweten op verschillende plaatsen in het lichaam. Wanneer kinderen ouder worden neemt dit af.

Droge huid
Pubers en volwassenen hebben vaak last van een droge huid. Vooral de huid van benen is droog. Volwassenen vinden het soms moeilijk om de bladzijden in een boek om te slaan als gevolg van de droge handen.

Niet goed tegen warmte kunnen
Kinderen met het Ross-syndroom kunnen meestal niet goed tegen warmte. Ze zoeken liever de koelte op. Tijdens warmte ervaren veel kinderen een onaangenaam tintelend gevoel in het lichaam. Ook kunnen kinderen gemakkelijker bevangen raken door de hitte en bijvoorbeeld flauw vallen door de warmte. Vlak voordat ze flauw vallen hebben ze vaak last van een snelle hartslag.

Hoge lichaamstemperatuur
Kinderen met het Ross-syndroom hebben vaker een wat hogere lichaamstemperatuur en krijgen gemakkelijk hoge koorts.

Vermoeidheid
Kinderen en volwassenen met het Ross syndroom zijn vaak sneller vermoeid wanneer ze zich inspannen. Dit gebeurt nog sneller wanneer kinderen in een warme omgeving gaan inspannen.

Hoofdpijn
Bij fel zonlicht wordt de pupil kleiner, omdat dit niet goed gaat bij de kinderen met het Ross syndroom, hebben zij soms last van fel licht en klagen dan eerder over hoofdpijn.

Hartritmestoornissen
Een deel van de jongeren en volwassenen heeft last van hartritmestoornissen. Soms klopt het hart te snel en kunnen jongeren hierdoor een licht gevoel in het hoofd krijgen.

Darmklachten
Een deel van de kinderen met het Ross-syndroom heeft last van de darmen. Sommige kinderen hebben last van verstopping, de ontlasting komt maar moeizaam uit de darmen naar buiten. Andere kinderen hebben juist last van diarree en darmkrampen.

Emotionele gevoeligheid
Kinderen met het Ross-syndroom zijn vaak gevoelig voor indrukken en prikkels uit de omgeving. Ze kunnen hier gemakkelijk door overspoeld raken en dan druk en geprikkeld of juist stil en wat angstig worden.

Lage reflexen
De kinderneuroloog tikt tijdens het onderzoek met de reflexhamer tegen de knieën en de achillespezen. Bij kinderen met het Ross-syndroom bewegen de knie en de enkel niet of maar heel weinig wanneer er met de reflexhamer opgetikt wordt. De reflexen zijn heel laag. Kinderen hebben hier zelfde geen last van.

Hoe wordt de diagnose Ross-syndroom gesteld?
Verhaal en onderzoek
Wanneer een kind een kleine pupil heeft die nauwelijks kleiner wordt als er met een lampje op geschenen wordt in combinatie met een rode verkleuring van een deel van het gezicht, dan kan de diagnose Ross-syndroom worden gesteld.
Er zijn geen andere onderzoeken die de diagnose kunnen bevestigen.
Omdat het Ross-syndroom een zeldzaam syndroom is, zal het lang niet altijd meteen herkend worden.

Oogarts
De oogarts kan vaststellen dat er sprake is van een zogenaamde tonische pupil: een kleine pupil die niet kleiner wordt wanneer er met licht op geschenen wordt, maar wel kleiner wordt wanneer kinderen naar hun neuspunt kijken.
In een goed verlichte ruimte is de tonische pupil groter dan de pupil aan het normale oog, de normale pupil wordt namelijk kleiner wanneer er veel licht is, de tonische pupil kan dit niet. In een donkere ruimte is de tonische pupil kleiner dan de pupil aan het normale oog, de pupil van het normale oog wordt wijder, de tonische pupil kan dit niet goed en blijft klein.

Bloeddruk meten
Kinderen met het Ross-syndroom hebben vaak last van een lage bloeddruk tijdens het opstaan uit zittende of liggende houding. Dit kan gemeten worden door de bloeddruk eerst liggende te meten en vervolgens kinderen te laten staan. De bloeddruk wordt daarna elke minuut gemeten, minstens 5 tot 10 minuten lang. Wanneer de bovendruk na 5 minuten staan 15 mm hg lager is dan de bovendruk liggend of wanneer de onderdruk na 5 minuten staan 10 mm Hg lager is dan liggend wordt er gesproken van orthostatische hypotensie.

Bloedonderzoek
Vaak wordt er bloedonderzoek verricht om verstoringen van de schildklier uit te sluiten, omdat hierdoor soortgelijke beelden kunnen ontstaan.
Ook kunnen bepaalde auto-immuunaandoeningen klachten geven die veel lijken op het Ross-syndroom, zodat ook vaak gekeken wordt naar waardes die kunnen wijzen op het bestaan van een auto-immuunaandoening.

MRI-scan
Bij kinderen met het Ross-syndroom worden geen afwijkingen gezien op een MRI-scan van het hoofd, de hals of de borstkas.

Hoe worden kinderen met het Ross-syndroom behandeld?
Geen behandeling
Er bestaat geen behandeling die de oorzaak van het Ross-syndroom kan wegnemen.
De meeste kinderen ondervinden ook maar weinig hinder als gevolg van het Ross-syndroom..

Lage bloeddruk bij overeind komen
Wanneer kinderen last hebben van duizeligheid bij opstaan, dan is het belangrijk dat ze niet te snel opstaan, maar rustig en zich eventueel even vasthouden. Ook helpt het om voldoende te drinken op een dag.
Ook kan de bloeddruk tijdelijk verhoogd worden door het uitvoeren van bepaalde trucjes zoals het aanspannen van de kuitspieren.

Aanpassen aan warmte
De meeste mensen met het Ross-syndroom zoeken de warmte niet op en zorgen in warme periodes voor voldoende verkoeling.

Dragen zonnebril
Wanneer kinderen met het Ross syndroom last hebben van fel licht, kan het dragen van een zonnebril helpen.

Verstopping van de darmen
Verstoppingsklachten kunnen verminderen door kinderen veel te laten drinken, ruim vezels te laten eten en regelmatig te laten bewegen.

Contact met andere ouders
Door het plaatsen van een oproepje op het forum van deze site kunt u in contact komen met andere ouders die een kind hebben met het Ross syndroom.

Wat betekent het hebben van het Ross-syndroom voor de toekomst?
Lichte toename van de klachten
Bij de meeste kinderen nemen de problemen als gevolg van het Ross-syndroom vaak heel geleidelijk aan toe. De rode verkleuring van het gezicht wordt wat opvallender en het zweten kan geleidelijk aan steeds verder afnemen. Ook kunnen de bloeddruk problemen toenemen.

Levensverwachting
Kinderen met het Ross-syndroom hebben een normale levensverwachting.

Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om een Ross-syndroom te krijgen?
Het is niet goed bekend wat de oorzaak is van het Ross-syndroom. Broertjes en zusjes hebben geen duidelijk verhoogde kans om zelf ook het Ross-syndroom te krijgen.

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden

Wilt u ook uw verhaal kwijt, dat kan: verhalen kunnen gemaild worden via info@kinderneurologie.eu en zullen daarna zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst. Voor meer informatie zie hier.

Heeft u foto's die bepaalde kenmerken van deze aandoening duidelijk maken en die hier op de website mogen worden geplaatst, dan vernemen wij dit graag.

Referenties

  1. Ross syndrome: a rare or a misknown disorder of thermoregulation? A skin innervation study on 12 subjects. Nolano M, Provitera V, Perretti A, Stancanelli A, Saltalamacchia AM et al. Brain. 2006;129:2119-31
  2. Ross syndrome plus: beyond horner, Holmes-Adie, and harlequin. Shin RK, Galetta SL, Ting TY, Armstrong K, Bird SJ. Neurology. 2000;26;55:1841-6
  3. Ross Syndrome. Damagatla M, Ganne P, Upparakadiyala R, N P. Neuroophthalmology. 2019;44:201-203

 

Laatst bijgewerkt: 3 april 2021 voorheen: 8 juli 2020, 15 december 2018 en 21 december 2010

 

Auteur: JH Schieving

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.