A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Risperidon

 

Welke kinderen krijgen risperidon voorgeschreven?
Risperidon is een medicijn wat voorgeschreven wordt aan kinderen met gedragsproblemen als hyperactiviteit, impulsief gedrag, driftbuien, stereotype bewegingen of zelfverwonding.
Het wordt regelmatig voorgeschreven bij kinderen met het syndroom van Tourette, bij kinderen met ADHD, bij kinderen met autisme of bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Risperidon wordt voorgeschreven aan kinderen van 3 jaar en ouder.

 

Wat is de werking van risperidon?
Risperidon is een medicijn wat de ernst van de bovengenoemd gedragsproblemen kan verminderen. Hierdoor functioneren kinderen beter op school, verloopt de communicatie makkelijker, evenals het contact met vriendjes en andere mensen in de omgeving.

 

Hoe werkt risperidon?
Risperidon werkt in op bepaald types boodschapperstofjes in de hersenen. Deze boodschapperstofje heten dopamine en serotonine. Door de risperidon verlopen de signalen die de hersencellen aan elkaar doorgeven meer gestructureerd en minder chaotisch.

 

Welke vormen van Risperidon zijn er ?
Risperidon is beschikbaar in drankvorm of in tabletvorm. Risperidon drank bevat per ml drank 1 mg Risperidon. Er bestaan tabletten Risperidon van 0,5 1, 2,3,4, 6 en 8 mg. Risperidon is ook bekend onder de merknaam Risperdal.®

 

Welke dosering risperidon heeft een kind nodig?
Opbouwen
Er wordt altijd begonnen met een lage dosis risperidon, afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Deze hoeveelheid wordt een week gegeven. Na een week wordt de dosering risperidon geleidelijk aan opgehoogd tot een dosering die effect heeft en geen onacceptabele bijwerkingen heeft. Maximaal wordt 1,5 mg tot 2 mg Risperidon per dag gegeven. Er wordt altijd afgerond naar een dosering die met de bekende capsules te maken is.

Maximale effect
Risperidon zal na enkele dagen gebruik al effect hebben, het maximale effect wordt ongeveer na 6 weken bereikt.

Een tot twee keer per dag
Risperidon kan afhankelijk van de reden waarvoor het gegeven wordt, een tot twee maal per dag gegeven worden.

Beoordeling effect
De bedoeling is altijd dat de laagste dosis risperidon wordt voorgeschreven die voldoende effect heeft en zo min mogelijk bijwerking. Het effect van risperidon kan beoordeeld worden aan de hand van de ervaringen van de ouders/verzorgers.
Risperidon heeft bij zeven van de tien kinderen met gedragsproblemen een goed effect.

 

Welke bijwerkingen heeft risperidon?
Alle medicijnen hebben naast hun werking ook bijwerkingen, dit geldt ook voor risperidon. Niet alle bijwerkingen kunnen en hoeven hier genoemd te worden. De meest voorkomende bijwerkingen van risperidon zijn toename van de eetlust, hoofdpijn, buikpijnklachten en slaperigheid.

Eetlust
Risperidon stimuleert de eetlust. Kinderen krijgen de neiging om meer te gaan snoepen, waardoor zij in gewicht toenemen. Door te zorgen dat kinderen niet overmatig gaan snoepen en regelmatig bewegen kan deze bijwerking voorkomen worden.

Buikpijnklachten
Kinderen kunnen als gevolg van het gebruik van risperidon buikklachten krijgen, in de vorm van misselijkheid, buikpijn of een veranderd ontlastingspatroon. Om deze bijwerking zo veel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om de risperidon niet op lege maag in te nemen. Ter voorkoming van deze bijwerkingen wordt de risperidon geleidelijk aan opgebouwd en wordt niet direct begonnen met de dosering die het kind nodig heeft.
Meestal verdwijnen de buikklachten weer wanneer het kind aan de medicatie gewend is.
Mochten de buikklachten blijven bestaan dan is risperidon geen geschikt medicijn voor dit kind.

Hoofdpijn
In de eerste dagen na starten van de behandeling ervaren kinderen vaak een vreemd gevoel in hun hoofd. Dit gevoel verdwijnt meestal wanneer het kind aan de medicatie gewend is.

Gedragsveranderingen
Risperidon is een medicijn wat in werkt op de hersenen en gedragsproblemen verminderd. Bij sommige kinderen veranderd het gedrag in negatieve zin, deze kinderen. Sommige kinderen worden prikkelbaar, andere juist heel apatisch of somber. Meestal treden deze klachten op na het starten met de risperidon en verdwijnen ze weer wanneer uw kind gewend is aan de risperidon. Anders kan verlagen van de dosering helpen. Indien dit niet het geval is risperidon geen goed medicijn voor dit kind en moet gezocht worden naar een ander medicijn.

Slaperigheid
In de eerste dagen na het starten van de risperidon kunnen kinderen last hebben van slaperigheid. Deze slaperigheid verdwijnt meestal weer wanneer het kind gewend is aan de medicijnen.


Hoe lang wordt risperidon gegeven?
Wanneer gestart wordt met risperidon wordt dit meestal voor de duur van een half tot een heel jaar gegeven. Na een jaar wordt het gebruik van risperidon gestopt om te kijken of het kind nog steeds risperidon nodig heeft. Met het groter worden leren kinderen steeds meer vaardigheden aan waardoor ze anders op hun omgeving gaan reageren.
Op een gegeven moment kan risperidon niet meer nodig zijn of kunnen kinderen met een lagere dosering risperidon af.

 

Hoe vaak is controle nodig bij het gebruik van risperidon?
Meestal wordt een keer per half jaar een controle afgesproken tijdens het gebruik van risperidon. Dan wordt gekeken hoe het effect is van de medicatie, of er bijwerkingen zijn en hoe het gaat met de schoolresultaten. Speciale aandacht is er voor de lengte, het gewicht en de bloeddruk.

 

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden.

 

Links en verwijzingen
www.balansdigitaal.nl

 

Referenties
1. Kratochvil CJ, Vaughan BS, Mayfield-Jorgensen ML, March JS, Kollins SH, Murray DW, Ravi H, Greenhill LL, Kotler LA, Paykina N, Biggins P, Stoner J.
A pilot study of risperidon in young children with attention-deficit/hyperactivity disorder.
J Child Adolesc Psychopharmacol. 2007;17:175-85
2. Hazell P. Drug therapy for attention-deficit/hyperactivity disorder-like symptoms in autistic disorder. J Paediatr Child Health. 2007;43:19-24
3. Goodman WK, Storch EA, Geffken GR, Murphy TK. Obsessive-compulsive disorder in Tourette syndrome. J Child Neurol. 2006;21:704-14

Laatst bijgewerkt: 5 november 2007

Auteur: JH Schieving

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.