A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap

 

Wat is een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap?

Een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap is een epilepsiesyndroom wat voorkomt bij jonge kinderen in hun eerste drie levensjaren wat typische epilepsieaanvallen geeft tijdens de slaap.

 

Hoe wordt benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap ook wel genoemd?

Er is nog geen andere naam voor deze vorm van epilepsie die recent pas erkend is al epilepsiesyndroom. Deze lange naam geeft een goede beschrijving van de inhoud van dit epilepsiesyndroom, maar door de lengte is dit natuurlijk geen praktische naam. Tegenwoordig wordt dit epilepsiesyndroom afgekort met de letters BIMSE.
De term benigne in benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap verwijst naar het goedaardige beloop van deze epilepsievorm, waarbij de aanvallen eigenlijk altijd verdwijnen na enkele jaren, zonder dat dit grote negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind heeft. De term infantiel geeft aan dat de epilepsie aanvallen op kinderleeftijd beginnen. De term focaal geeft aan dat de epileptische activiteit in de hersenen zich op een bepaalde plaats bevindt, namelijk in de midline en dan met name tijdens de slaap.

 

Hoe vaak komt benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap voor bij kinderen?

Het is nog niet goed bekend hoe vaak benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap voorkomt.

 

Bij wie komt benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap voor?

Benigne Infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap komt met name voor bij jonge kinderen tussen de leeftijd van 4 en 30 maanden. Gemiddeld zijn de kinderen 17 maande oud wanneer ze hun eerste aanval krijgen. Meestal verdwijnen de aanvallen weer voor de leeftijd van 4 jaar.
Zowel jongens als meisjes kunnen deze vorm van epilepsie krijgen.

 

Wat zijn de verschijnselen van een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap?

Typische aanvallen

De aanvallen bij een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap verlopen vaak op een typische wijze. Omdat deze aanvallen bij jonge kinderen voorkomen, is het niet duidelijk of kinderen deze aanvallen voelen aankomen. Tijdens de nacht, maar soms ook overdag, gaan kinderen ineens staren, ze reageren niet goed op hun omgeving, de armen verstijven. Vaak zien kinderen tijdens de aanval blauw rondom de lippen.
Na korte tijd volgen bij een deel van de kinderen trekkinkjes in het gelaat, soms gevolgd door schokken aan de hand, die zich geleidelijk aan kunnen uitbreiden naar de hele arm en vervolgens ook naar de andere arm en de benen. Na één tot enkele minuten komen de kinderen weer bij en zijn vrijwel direct weer helder.

Angst

Veel kinderen worden wakker bij het begin van de aanval en kunnen een aanval is heel angstig ervaren.

Aanvallen vooral ’s nachts

De meeste aanvallen bij een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap zijn voornamelijk ’s nachts. Soms komen ook overdag aanvallen voor.

Weinig aanvallen

De meeste kinderen met een infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap hebben maar weinig aanvallen. Sommige kinderen krijgen maar een aanval tijdens hun hele leven, andere eens in de paar maanden.

Normale ontwikkeling

Kinderen met een benigne epilepsie maken een normale ontwikkeling door. Zij hebben meestal geen problemen met leren wanneer zij al dan niet met medicijnen weinig aanvallen hebben. Een klein deel van de kinderen heeft problemen met lezen, taal of ruimtelijk inzicht.
Kinderen met frequente aanvallen kunnen wel problemen hebben met leren die weer verdwijnen wanneer de aanvallen beter onderdrukt worden met medicijnen of spontaan minder vaak voorkomen.

 

Waar wordt een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap door veroorzaak?

Niet precies bekend
Het is niet precies bekend waar een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap door veroorzaakt wordt. Waarschijnlijk spelen hierbij erfelijke factoren een rol. Deze factoren maken dat een bepaald gebied in de hersenen gevoeliger is om epileptische activiteit aan te maken. Dit gebied bevindt zich centraal in de hersenen.

 

Hoe wordt de diagnose benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap gesteld?

Verhaal en onderzoek

Aan de hand van het verhaal en de bevindingen bij het neurologisch onderzoek kan de kinderneuroloog vermoeden dat er sprake is van een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap.
Met behulp van een EEG kan deze diagnose bevestigd worden.

EEG

Op het EEG worden bij kinderen met deze vorm van epilepsie, typische afwijkingen gezien die bestaan uit piekjes gevolgd door een golfje dat hoger is dan de piek met een typische ronde vorm. Deze afwijkingen worden gevonden in bepaalde hersengebieden, centraal gelegen in de hersenen. Deze afwijkingen worden eigenlijk alleen gezien tijdens lichte slaap en niet wanneer het kind wakker is. Daarom kunnen deze afwijkingen gemist worden, wanneer een kind niet heeft geslapen tijdens het EEG. Wanneer een gewoon EEG geen afwijkingen laat zien kan een EEG gemaakt worden na een nacht waarin het kind veel minder dan gewoonlijk heeft mogen slapen. Hierdoor is de kans groter dat er wel epileptiforme afwijkingen op het EEG worden gezien. Tijdens diepe slaap verdwijnen de afwijkingen weer.
Deze EEG afwijkingen in combinatie met het verhaal bevestigen de diagnose benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap.
Het EEG kan veel lijken op het beeld dat gezien wordt bij een benigne rolandische epilepsie, wat bij iets oudere kinderen voorkomt.

Scan

Bij een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap is het niet nodig om een scan van het hoofd te maken. Hierop zullen geen afwijkingen gezien worden.
Wanneer er twijfel bestaat of er sprake is van een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap of een andere vorm van epilepsie kan dat wel een reden zijn om een scan van het hoofd te laten maken.

 

Hoe wordt een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap behandeld?

Afwachten

Veel kinderen met een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap hebben alleen ’s nachts aanvallen. Meestal komen deze aanvallen niet heel frequent voor. Benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap kan behandeld worden met medicijnen die epilepsieaanvallen voorkomen.
Bij een lage frequentie van aanvallen die uitsluitend ’s nachts zijn kan er voor gekozen worden om de aanvallen niet te behandelen met medicijnen omdat dan de eventuele bijwerkingen van de medicijnen niet opwegen tegen de voordelen van het onderdrukken van aanvallen. Per kind zal dit samen met de ouders/verzorgers moeten worden bekeken.

Medicijnen

Bij kinderen met een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap die regelmatig aanvallen hebben of die ook aanvallen overdag hebben of waarbij het kunnen krijgen van aanvallen erg veel angst oproept, kan er voor gekozen worden om medicijnen te geven die epileptische aanvallen kunnen voorkomen. Diverse medicijnen die epileptische aanvallen kunnen onderdrukken kunnen hiervoor gebruikt worden. Per kind moet gezocht worden naar een middel wat goed werkt en zo min mogelijk bijwerkingen heeft. Middelen die regelmatig gebruikt worden zijn carbamazepine (Tegretol®), oxcarbamazepine (Trileptal®), valproaat (Depakine®) of lamotrigine (Lamictal ®). Maar ook andere medicijnen die hier niet genoemd worden komen in aanmerking. Toch zal het maar zelden nodig zijn om kinderen met dit syndroom te behandelen met medicijnen.

Begeleiding

Begeleiding en ondersteuning van ouders van een kind met benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap is belangrijk. Via de patiëntenvereniging van de Nederlandse epilepsievereniging kunnen ouders in contact komen met andere ouders met dezelfde aandoening. Ook via het forum van deze website kunt u een oproepje plaatsen onder het kopje contact met andere ouders om in contact te komen met ouders met dezelfde aandoening of met andere aandoeningen die vergelijkbare problemen geven.

 

 

Wat betekent een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap voor de toekomst?

Verdwijnen

Bij de meeste kinderen verdwijnen de aanvallen als gevolg van de benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap al snel weer na het begin van de aanvallen. Bijna altijd zijn de aanvallen voor het vierde levensjaar verdwenen. De EEG-afwijkingen kunnen nog een paar jaar lang aanwezig blijven op het EEG, maar zijn meestal ook voor het zesde levensjaar weer verdwenen.

Normaal leven

Kinderen met een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap kunnen een normaal leven leiden.
Zij ondervinden geen problemen met leren als gevolg van de benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap als ze al dan niet met behulp van medicijnen weinig aanvallen hebben.

 

Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om ook benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap te krijgen?

Erfelijke factor

Bij benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap blijken erfelijke factoren een belangrijke rol te spelen. Broertjes en zusjes hebben daarom een verhoogde kans om ook epilepsie te krijgen. Dit kan dan ook om een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap zijn of een andere epilepsiesyndroom.
Er bestaat geen mogelijkheid om deze kans te voorkomen. Een nog groter deel van de broertjes en zusjes heeft afwijkingen op het EEG. Slechts een deel van de kinderen met afwijkingen op het EEG krijgt ook daadwerkelijk aanvallen als gevolg van een benigne infantiele focale epilepsie met piekgolven in de midline gedurende de slaap.

 

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden.

 

Links en verwijzingen

www.epilepsievereniging.nl
(Site van de epilepsievereniging Nederland)
www.epilepsie.nl
(Site van het nationaal epilepsiefonds)
www.epilepsie.net
(Site van de stichting epilepsie netwerk)

 

 

Referenties
1. Nabbout R, Dulac O.Epileptic syndromes in infancy and childhood. Curr Opin Neurol. 2008;21:161-6.
2. Specchio N, Vigevano F. The spectrum of benign infantile seizures. Epilepsy Res. 2006;70 Suppl 1:S156-67.
3. Chahine LM, Mikati MA. Benign pediatric localization-related epilepsies. Part I. Syndromes in infancy. Epileptic Disord. 2006;8:169-83.
4. Capovilla G, Beccaria F, Montagnini A.'Benign focal epilepsy in infancy with vertex spikes and waves during sleep'. Delineation of the syndrome and recalling as 'benign infantile focal epilepsy with midline spikes and waves during sleep' (BIMSE).Brain Dev. 2006;28:85-91

 

 

Laatst bijgewerkt 23 augustus 2008

 

 

 

Auteur: JH Schieving

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.