A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Vast stellen van de dood

 

Schouwen
Wanneer een persoon is overleden, moet een arts de dood vast stellen. Dit wordt schouwen genoemd. Dit schouwen moet binnen 3 uur na het overlijden plaats vinden. Uitzondering hierop is verwacht overlijden in een verpleeg- of verzorgingshuis tussen 23.00 en 7.00 dan mag de schouw om 8.00 in de ochtend plaats vinden. De arts moet de datum en bij benadering het tijdstip van overlijden vast stellen.

Oorzaak van overlijden
Ook moet de behandelend arts de oorzaak van het overlijden vast stellen. Dit is vast gelegd in de wet op de lijkbezorging (Wlb).

Natuurlijk of onnatuurlijk overlijden
Ook moet de behandelend arts aangeven of er sprake is van een natuurlijke dood of van een onnatuurlijke dood. Er is sprake van een natuurlijke dood wanneer het overlijden het gevolg is van een (spontane) ziekte. Er is ook sprake van een natuurlijke dood wanneer het overlijden het gevolg is van een complicatie bij een juist geindiceerde behandeling en een technisch juist uit gevoerde behandeling.Wanneer de behandelend arts twijfel heeft of er wel sprake is van een natuurlijke dood dan moet de arts de gemeentelijk lijkschouwer (schouwarts) raadplegen. Ook bij het overlijden van een minderjarige moet contact opgenomen worden met de gemeentelijke lijkschouwer. Wanneer de gemeentelijke lijkschouwer geen verklaring van overlijden kan afgeven, neemt deze contact op met de officier van justitie.

Invullen papieren
Wanneer de behandelend arts overtuigd is van natuurlijk overlijden, dan moeten twee verklaringen van overlijden worden ingevuld: de A-verklaring en de B-verklaring. De A-verklaring is de verklaring van overlijden waarin de naam van de overleden persoon en personalia worden vermeld. De B-verklaring is een verklaring over de mogelijke doodsoorzaak.

 

Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2023

Auteur: Jolanda Schieving

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.