A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Liquor onderzoek

 

Door middel van een lumbaal punctie kan liquor verkregen worden voor liquoronderzoek. Liquor kan ook verkregen worden tijdens een neurochirurgische ingreep.

Er zijn een 3-tal contraindicaties voor verrichten van een lumbaal punctie.

Een lumbaal punctie moet helemaal steriel uitgevoerd worden. De patient moet hierbij met een zo bol mogelijk rug liggen (zijligging) of zitten. Er wordt geprikt tussen L4 en L5 of L5 en S1, eventueel tussen L3 en L4.

Nadat de naald op de juiste plek zit kan de liquordruk worden gemeten. Deze wordt uitgedrukt in cm H2O. De mate waarin de liquor uit de naaldopening druppelt, zegt niets over de hoogte van de liquordruk !

Nadat de druk gemeten is wordt de liquoropgevangen in steriele buisjes.

Liquor is volkomen kleurloos, wanneer de liquor licht geel van kleur is, is er sprake van pathologie.

Liquor kan onder de microscoop worden bekeken op het voorkomen van bacterieen.

Van tumorcellen

Op liquor worden altijd een aantal standaard bepalingen uitgevoerd.

Hier de normaalwaarden van deze standaard bepalingen.

Liquor glucose is afhankelijk van het bloedglucose, maar liquor lactaat is dat niet.

Liquoronderzoek is behulpzaam bij het vaststellen van een meningitis en bij vaststellen van het type meninigitis.

De albumine liquor serum index is een maat voor de intactheid van de bloedhersenbarriere.

De IgG/index is een maat voor intrathecale produktie van IgG. Deze is verhoogd bij auto-immuunaadoeningen, maar ook bij virale infecties.

Iso-elektrische focussing is een chromotografie techniek waarbij aanwezigheid van eiwitten (meestal antistoffen) in serum en in liquor kunnen worden aangetoond. Deze worden zichtbaar als zogenaamde bandjes. Deze bandjes zijn normaal gesproken niet aanwezig. Wanneer er zowel in serum als in liquor dezelfde bandjes aanwezig zijn dan is er sprake van een systemische infectie. Wanneer er unieke bandjes in de liquor zijn die niet in serum gevonden worden, dan is er sprake van antistofproduktie in het centraal zenuwstelsel.

Na een trauma of operatie kan de vraag ontstaan of lekkage van vocht berust op liquor, wondvocht of normaal secreet. Bepalen van de aanwezigheid van beta-2-transferrine kan dan behulpzaam zijn. Dit komt alleen in liquor voor en niet in ander vocht.

De neurotransmitters kunen niet rechtstreeks bepaald worden, maar wel indirect door hun afbraakprodukten te meten.

Voor de aanmaak van de neurotransmittiers dopamine en serotonine is het stofje BH4 nodig. Een gestoorde aanmaak van BH4 leidt tot onvoldoende aanmaak van dopamine en serotonine.

Liquor kan behulpzaam zijn bij de diagnostiek naar de oorzaak van de dementie. Bij de ziekte van Alzheimer is het Abeta-42 verlaagd en tau-eiwit verhoogd.

Aanwezigheid van andere eiwitten kan ook een clue geven naar een specifieke diagnose.

Liquor kan ook behulpzaam zijn bij het stellen van een metabole diagnose.

Aanwezigheid van tumormarkers in de liquor kan aanwijzingen geven over de aard van een tumor.

Een limbische encefalitis kan de oorzaak zijn van auto-antistoffen, een groot deel kan in de liquor aangetoond worden.

Ook kunnen anti-neuronale antistoffen worden aangetoond als paraneoplastisch verschijnsel bij bepaald type tumoren.

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.