A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Embryologie

De ontwikkeling van de hersenen.

De ontwikkeling van de hersenen verloopt in 5 verschillende fases:

De neurale buis wordt gevormd in de eerste 4 weken na de conceptie

In week 4 tot week 12 na de conceptie vindt er neuronale proliferatie plaats aan de binnenzijde van de neurale buis in de zogenaamde ventriculaire zone.

Vanaf 12 weken na de conceptie tot aan de geboorte vindt migratie van cellen plaats van de ventriculaire zone naade buitenzijde van de cortex.

Neuron migreren langs speciale glia cellen die de neuronen de juiste weg wijzen.

Tijdens deze migratiefase vindt ook de differentiatie fase plaats. Stamcellen differentieren zich in neuronale cel of een gliacel. Wanneer de cel op de juiste plek ligt gaan axonen en dendrieten groeien en ontwikkelen en synapsen met elkaar maken.
Dit proces start al voor de geboorte en gaat door na de geboorte.

In de laatste fase sterven ook weer veel cellen af en vindt er reorganisatie plaats van gemaakt synapsen. Zo ontstaat een steeds optimale functionerend neuronaal netwerk.

Ook vindt nu myelinisatie van axonen plaats door de oligodendrocyten.

Elke fase kent zijn kritische window. Hieronder staat de normale tijdsvolgorde weergegeven.

De hersenontwikkeling gaat dus ook door na de geboorte tot in de adolescentie.

Vorming hersenkwabben

Uit de neurale buis ontstaan de verschillende onderdelen van de hersenen.

Ontwikkeling hersenschors lagen

De hersenschors bestaat uiteindelijk uit 6 lagen. De ontwikkeling van deze 6 lagen verloopt in verschillende fases.

In de ventriculaire zone vindt celvermeerdering plaats en deze cellen gaan migreren. Zo ontstaat de preplaat. Geleidelijk aan ontstaat er naast de preplaat een tweede plaat de intermediaire zone.

Nadien ontstaat de corticale plaat in de preplaat. De preplaat wordt dan onderverdeeld in de marginale zonde en in de subplaat.
In de ventriculaire zone ontstaat ook een speciale laag de subventriculaire zone waarin de gliacellen zich ontwikkelen.

Uit de marginale zone ontstaat laag 1 van de cortex.
Uit de corticale plaat ontstaan de lage II t/m VI
Uit de intermediaire zone ontstaat de subcorticale witte stof.
De subplaat verdwijnt uiteindelijk.
De ventriculaire zone krimpt behoorlijk en blijft bestaan in de vorm van het ependym.

Laag I heet ook wel de moleculaire schorslaag
Laag II de buitenste granulaire laag
Laag III de buitenste pyramide laag
Laag IV de binnenste granulaire laag
Laag V de binnenste pyramide laag
Laag VI de multiforme laag

Vorming ventrikels

Vorming cerebellum

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.