A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Orthopedagoog

Begeleiding bij opvoed- en ontwikkelingsproblemen

Een orthopedagoog heeft zich gespecialiseerd in het herkennen, begeleiden en voorkomen van opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot en met 16 jaar met een lichamelijke of geestelijk probleem met als doel kinderen zich zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen.
Ouders en verzorgers kunnen met hun kind bij de orthopedagoog terecht als er vragen of problemen zijn omtrent de opvoeding of de ontwikkeling zowel motorisch, verstandelijk, gedragsmatig of sociaalemotioneel.

Vraaggesprek en onderzoek

Door middel van een vraaggesprek met kind en ouders, het afnemen van vragenlijsten en observatie van het kind krijgt de orthopedagoog een beeld van de het functioneren van het kind en de problemen waar een kind of de ouders/verzorgers tegen aanlopen in de opvoeding en in het dagelijks functioneren. Orthopedagogen kunnen ook een dyslexie of dyscalculie onderzoek afnemen en een verklaring hiervoor afgeven.
De orthopedagoog bespreekt met de ouders of de problemen die het kind heeft een behandeling door de orthopedagoog nodig hebben om er voor te zorgen dat het kind en de ouders/verzorgers weer beter functioneren en zich beter voelen.
Om een compleet beeld te krijgen van het functioneren van een kind overlegt de orthopedagoog met toestemming van de ouders/verzorgers met andere behandelaars van het kind.

Begeleiding door de orthopedagoog

De begeleiding door de orthopedagoog bestaat uit gesprekken met ouders en kind, waarin problemen besproken kunnen worden en de orthopedagoog adviezen kan geven. Daarnaast kan de behandeling ook bestaan uit speltherapie waarbij kinderen op speelse wijze zich kunnen leren uiten en ouders/verzorgers kunnen leren hoe het kind het beste te benaderen en het kind beter te begrijpen. Orthopedagogen kunnen ook in de thuissituatie of schoolsituatie komen observeren en daar adviezen geven.
Veel kinderen en ouders ervaren dat het mogen uiten van hun probleem, zorgen en angsten en het vinden van een luisterend oor hen tot grote steun zijn.
Ook sociale vaardigheidstrainingen en video-home-training worden door een orthopedagoog gegeven.
De behandeling door een orthopedagoog kan zowel in de thuissituatie, in een praktijk als in een instelling plaats vinden.

Afspraak met een orthopedagoog

Orthopedagogen werken in een eigen praktijk, op scholen, in een ziekenhuis, in een revalidatiecentrum, in een instelling of kinderdagcentrum. U kunt zowel met als zonder een verwijzing van een arts een afspraak maken met een orthopedagoog die een eigen praktijk heeft. Voor een afspraak met een orthopedagoog in een instelling heeft u een verwijzing van een arts naar die instelling nodig.
Een aantal behandelingen door de orthopedagoog worden vergoed uit de basisverzekering en uit aanvullende verzekeringen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u de site van de Nederlands Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen www.nvo.nl

Adressen van vrijgevestigde orthopedagogen

Een orthopedagoog bij u in de buurt vindt u op www.nvo.nl

 

Mocht u een tip hebben voor een nuttige link voor deze pagina, mail het ons dan op info@kinderneurologie.eu. Indien de verwijzing past in de context van deze site dan zullen wij de link plaatsen. De kinderneurologie.eu is niet aansprakelijk voor de inhoud van de hiergenoemde links.

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.