A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Kinderergotherapie

Problemen met dagelijkse bezigheden

De kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar die problemen hebben met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. Hieronder worden alle activiteiten verstaan die een kind op een dag moet of wil uitvoeren, zoals opstaan uit bed, aankleden, eten en drinken, douchen, spelen, vervoer, school en het beoefenen van een hobby of sport.Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het een kind niet goed lukt om deze bezigheden uit te voeren.

Vraaggesprek en observatie

Door middel van een vraaggesprek met kind en ouders, observaties hoe een kind een bepaalde bezigheid uitvoert en afname van speciale testen krijgt de kinderergotherapeut een beeld van de problemen die het kind ervaart bij het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. De kinderergotherapeut bespreekt met kind en ouders of voor deze problemen een behandeling door de kinderergotherapeut een positieve bijdrage kan leveren aan het verder stimuleren van de ontwikkeling en hoe eventueel met behulp van hulpmiddelen de dagelijkse bezigheden wel kunnen worden uitgevoerd.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind, overlegd de kinderergotherapeut vaak met toestemming van de ouders/verzorgers met andere behandelaars van het kind.

Behandeling door de kinderergotherapeut

De behandeling van de kinderergotherapeut bestaat voornamelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen kunnen leren hoe ze dagelijkse bezigheden kunnen uitvoeren. De kinderergotherapeut geeft de ouders ook adviezen hoe zij op speelse wijze de hun kind zelf kunnen stimuleren om de gewenste dagelijkse bezigheden wel te kunnen uitvoeren. De kinderergotherapeut kan adviezen geven over hulpmiddelen die het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden kunnen vergemakkelijken. Bij hulpmiddelen kan gedacht worden aan aangepast bestek, aangepaste schrijfmaterialen, aangepaste tafel, aangepaste fiets, stoel of wandelwagen.

Afspraak met een kinderergotherapeut

Kinderergotherapeuten werken in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, kinderdagcentrum of hebben een eigen praktijk.
Met een verwijzing van een arts kunt u een afspraak met een kinderergotherapeut die een eigen praktijk heeft, voor een afspraak bij de kinderergotherapeut in een instelling heeft u meestal wel een verwijzing nodig naar deze instelling.
Kinderergotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel, waarbij per jaar 10 uur kinderergotherapie wordt vergoed. Indien u een aanvullende verzekering hebt, worden soms meerdere uren kinderergotherapie vergoed. Voor het krijgen van kinderergotherapie in een instelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum) gelden aparte regels.

Meer informatie

Meer informatie over kinderergotherapie vindt u op de site van de Nederlands Vereniging voor ergotherapeuten www.ergotherapie.nl of op www.kinderergotherapie.nl (site van een kinderergotherapeut in Nederland)

Adressen vrijgevestigde kinderergotherapeuten

Op de site www.kinderergotherapie.nl/Homepage/page130.htm kunt u adressen van vrijgevestigdekinderergotherapeuten in Nederland.

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.