A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Onderwijs

 

Iedereen naar school

In Nederland bestaan er voor alle kinderen mogelijkheden om naar school toe te gaan. Ook voor kinderen met een beperking bestaan er diverse mogelijkheden om onderwijs te volgen.
Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar school toe, vanaf 5 jaar bestaat er leerplicht en zijn kinderen verplicht onderwijs te volgen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

 

Reguliere basisonderwijs

Uitgangspunt in Nederland is dat alle kinderen naar het reguliere basisonderwijs toe kunnen gaan. Soms is het nodig in de school enkele aanpassingen te realiseren, zoals bijvoorbeeld aanpassingen voor drempels in de school of aangepast meubilair, aangepast schrijfmateriaal of het gebruik van een computer. Een ergotherapeut kan advies geven welke hulpmiddelen het naar school gaan gemakkelijker kunnen maken.

 

Ambulante begeleiding

Sommige kinderen zullen op school extra begeleiding nodig hebben. Dit kan intern vanuit de school gebeuren door de leerkracht zelf of door bijvoorbeeld een remedial teacher.
Wanneer de school zelf onvoldoende kennis in school heeft, om een kind met een beperking goed te kunnen begeleiden, bestaan er ook mogelijkheden om kennis en begeleiding van buitenaf te krijgen. Wanneer een kind kortdurend beperkt is, kan de school ondersteuning aanvragen via het ziezon.nl . Voor kinderen die langerdurend een beperking heben kan dit ook, maar zal daarna via de wet passend onderwijs langerduriger begeleiding geregeld worden. De school kan hulp vragen aan ambulante begeleiders die naar de school van het kind toekomen. De ambulant begeleiders komen vaak van scholen met speciaal onderwijs af en hebben dus veel ervaring in het onderwijs geven aan kinderen met een beperking.

 

Speciaal onderwijs

Wanneer het voor kinderen al dan niet met behulp van extra begeleiding mogelijk is om naar het reguliere basisonderwijs toe te gaan, dan bestaan er in Nederland diverse vormen van speciaal onderwijs. Hier wordt meestal gewerkt in kleine groepen met allemaal kinderen met een zelfde type beperking.
In Nederland zijn de scholen voor speciaal onderwijs verdeelt in 4 clusters.

Cluster1:
Scholen voor kinderen met een visuele handicap

Cluster 2:
Scholen voor kinderen die slechthorend of doof zijn of voor kinderen met spraaktaalmoeilijkheden

Cluster 3:
Scholen voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en voor kinderen die langdurig ziek zijn.

Cluster 4:
Scholen voor kinderen met met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of met psychiatrische problemen .

Daarnaast bestaat er nog het speciaal basisonderwijs voor kinderen die niet onder een van de bovengenoemde clusters vallen, maar die het tempo van het reguliere basisonderwijs niet aan kunnen.

 

Kinderdagcentrum

Voor kinderen die niet of nog niet toe zijn aan het volgen van onderwijs bestaan er kinderdagcentra. Kinderen gaan hier op door de weekse dagen naar toe en leren in hun eigen tempo vaardigheden die zij nodig hebben. Sommige kinderen kunnen later als nog doorstromen naar het speciaal onderwijs.

 

Voortgezet onderwijs

Na het basisonderwijs kunnen leren doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Er bestaan diverse vormen van voortgezet onderwijs die ook door kinderen met een beperking al dan niet met aanpassingen kunnen worden bezocht. Ook van alles clusterschooltypen bestaan er vormen van voortgezet onderwijs.

 

Buitenschoolse opvang

De meeste werktijden van ouders en verzorgers zijn langer dan de schooltijden. Daarom zal er na afloop van de schooltijd een vorm van opvang voor de kinderen moeten worden geregeld als er geen mogelijkheden zijn om de werktijden aan te passen. Er bestaan diverse opvangmogelijkheden zowel informeel (familie, buren of een betaalde oppas) als ook formele opvang zoals de buitenschoolse opvang. Voor kinderen die niet naar de reguliere buitenschoolse opvang kunnen bestaan er ook vormen van buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking.

Vervoer

Scholen voor speciaal onderwijs of kinderdagcentra staan niet altijd in de buurt. Daarom worden kinderen vaak met speciaal leerlingvervoer naar school toegebracht.

 

Links en meer informatie:

www.passendonderwijs.nl
www.ziezon.nl

 

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2015

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.