A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektebeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Cluster 2 scholen

 

Cluster 2 scholen zijn scholen voor kinderen die slechthorend of doof zijn. Ook kinderen met een meervoudige beperking waarbij de slechthorendheid of doofheid de grootste beperking ten aanzien van het volgen van onderwijs oplevert kunnen terecht op een cluster 2 school.

Cluster 2 scholen verzorgen ook het onderwijs voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

Een overzicht van alle cluster 2 scholen en de adressen waar een kind aangemeld kan worden voor deze scholen vindt u op www.simea.nl/scholenrecs

Deze instellingen verzorgen ook ambulante begeleiding van kinderen met een slechthorendheid of doofheid in het reguliere basisonderwijs.

 

Links
www.simea.nl
(Siméa is de vereniging voor onderwijs aan en zorg voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven.)

www.fodok.nl
(Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen)

www.foss.nl
(Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden)

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.