A|A|A
kinderneurologie

 

 

 

 

 Ziektenbeelden

Vraag om informatie

Gastenboek

Van A tot en met Z

Praktische links

Contact met ouders

Neurologische woordenlijst

Benigne paroxysmale vertigo

 

Wat is benigne paroxysmale vertigo?

Benigne paroxysmale vertigo is een goedaardige aandoening op de kinderleeftijd waarbij kinderen aanvalletjes krijgen waarbij ze last hebben van een hevige draaiduizeligheid in hun hoofd. De term benigne geeft aan dat kinderen met deze aandoening er geen nadelige gevolgen door ondervinden, paroxysmaal verwijst naar het voorkomen van aanvallen en vertigo is het medische woord voor draaiduizeligheid.

 

Hoe vaak komt een benigne paroxysmale vertigo voor bij kinderen?

Het is niet goed bekend hoe vaak een benigne paroxysmale vertigo voorkomt bij kinderen.
Waarschijnlijk zullen de meeste kinderen met deze aandoening ook niet gezien worden door de kinderneuroloog. Benigne paroxysmale vertigo is wel de meest voorkomende migraine-uiting bij jonge kinderen

 

Bij wie komt een benigne paroxysmale vertigo voor?

Een benigne paroxysmale vertigo komt met name voor bij jongeren kinderen. Bij de meeste kinderen ontstaan de aanvallen tussen de leeftijd van een en vier jaar, maar de beginleeftijd kan variëren van een jaar tot in de pubertijd.
Benigne paroxysmale vertigo komt iets vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Benigne paroxysmale vertigo komt vaak voor bij kinderen waarbij in de familie migraine voorkomt.

 

Wat zijn de verschijnselen van een benigne paroxysmale vertigo?

Hevige draaiduizeligheid

Kinderen met een benigne paroxysmale vertigo hebben last van aanvalletjes van hevige draaiduizeligheid. Tijdens de aanvalletjes kunnen zij maar moeilijk blijven staan en klampen ze zich vast aan een voorwerp of mens in de buurt. Grotere kinderen kunnen aangeven dat ze het gevoel hebben alsof ze in een draaimolen zit die maar niet wil stoppen.

Misselijkheid en braken

Sommige kinderen hebben tijdens een aanval last van misselijkheid, een klein deel van de kinderen moet een of meerdere keren braken tijdens een aanval.

Niet lekker zijn

Veel kinderen zien tijdens een aanval erg bleek. Sommige kinderen worden ook klam en zweterig tijdens een aanval. De meeste kinderen zijn angstig tijdens een aanval en huilen gemakkelijk. Sommige kinderen kijken wat wazig uit hun ogen en reageren niet goed op hun omgeving.

Duur van de aanval

De aanvalletjes duren meestal kort, een tot enkele minuten.

Frequentie van de aanvallen

De meeste kinderen met een benigne paroxysmale vertigo hebben eens in de twee weken tot twee maanden een aanval.

Tussen de aanvallen

Tussen de aanvallen in hebben de kinderen geen klachten. Ook zijn er dan geen problemen met de oren.

 

Wat is de oorzaak van een benigne paroxysmale vertigo?

Niet precies bekend

De oorzaak van een benigne paroxysmale vertigo is niet precies bekend. Er wordt gedacht dat het een uitingsvorm is van migraine op de jonge kinderleeftijd. Bij kinderen met een benigne paroxysmale vertigo komt vaak migraine voor in de familie. Een deel van de kinderen met een benigne paroxysmale vertigo krijgt op latere leeftijd ook de bekende migraine aanvallen.

 

Hoe wordt de diagnose benigne paroxysmale vertigo gesteld?

Verhaal en onderzoek

De diagnose benigne paroxysmale vertigo kan gesteld worden aan de hand van het typische verhaal en aan het ontbreken van andere afwijkingen bij het onderzoek die wijzen op een andere oorzaak van vertigo.
Bij een typisch verhaal hoeven geen andere onderzoeken verricht te worden en kan de diagnose op grond van het verhaal en het ontbreken van afwijkingen bij neurologisch onderzoek gesteld worden. Wanneer het verhaal niet typisch is, zullen vaak andere onderzoeken verricht worden om te kijken naar andere oorzaken van een vertigo.

EEG

Soms wordt er gedacht dat kinderen met een benigne paroxysmale vertigo een epileptische aanval hebben en wordt er een EEG gemaakt. Op het EEG worden dan geen afwijkingen gezien.

Scan van het hoofd

Wanneer de diagnose benigne paroxysmale vertigo nog niet gesteld is, wordt er vaak bij kinderen met een aanhoudend draaiduizeligheid een scan van het hoofd of van de nek gemaakt. Bij kinderen met een benigne paroxysmale vertigo worden geen afwijkingen op de scan gezien.

KNO-arts

Kinderen met een benigne paroxysmale vertigo worden ook vaak door de KNO-arts gezien omdat het evenwichtsorgaan in het binnenoor zit. De KNO-arts vindt bij kinderen met een benigne paroxysmale vertigo geen afwijkingen van het oor of het evenwichtsorgaan.

 

Hoe wordt een benigne paroxysmale vertigo behandeld?

Geen behandeling

De aanvallen van een benigne paroxysmale vertigo verdwijnen spontaan en hoeven geen behandeling. De meeste kinderen krijgen ook maar een of enkele keren in hun leven last van een benigne paroxysmale vertigo, zodat ook geen behandeling nodig is om nieuwe aanvallen te voorkomen.

Nieuwe aanvallen voorkomen

Bij kinderen die vaak en regelmatig last hebben van aanvallen van een benigne paroxysmale vertigo kunnen medicijnen die ook gebruikt worden ter voorkoming van migraine aanvallen bij grotere kinderen gebruikt worden om aanvallen van vertigo te voorkomen. Dit is echter niet vaak nodig.

 

Wat betekent benigne paroxysmale vertigo voor de toekomst?

Een of meer aanvallen

De meeste kinderen met een benigne vertigo krijgen in hun leven een of enkele aanvallen. Een klein deel van de kinderen krijgt regelmatig last van aanvallen.

Spontaan verdwijnen

Bij de meeste kinderen verdwijnen de aanvallen van een benigne paroxysmale vertigo spontaan binnen een jaar of twee. Een klein deel van de kinderen houdt gedurende vele jaren last van een benigne paroxysmale vertigo.

Migraine

Een deel van de kinderen krijgt op later leeftijd last van de bekende migraine aanvallen met hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Ontwikkeling

Kinderen met een benigne paroxysmale vertigo ontwikkelen zich voorkomen normaal.

 

Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om ook een benigne paroxysmale vertigo te krijgen?

Net als bij migraine op de kinderleeftijd, bestaat er vaak een aanleg in de familie om migraine aanvallen te krijgen. Broertjes en zusjes van een kind met een benigne paroxysmale vertigo hebben daarom een enigszins verhoogde kans om zelf ook migraine te krijgen. Daarbij kan het gaan om alle vormen van een migraine waaronder ook de benigne paroxysmale vertigo.

 

Wilt u dit document printen dan kunt u hier een pdf-versie downloaden.

 

Links en verwijzingen

  

Referenties

  1. Al-Twaijri WA , Shevell MI. Pediatric migraine equivalents: occurrence and clinical features in practice. Pediatr Neurol. 2002;26:365-8
  2. Herraiz C, Calvin FJ, Tapia MC, de Lucas P, Arroyo R. The migraine: benign paroxysmal vertigo of childhood complex. Int Tinnitus J. 1999;5:50-2.

 

Laatst bijgewerkt: 1 September 2007

 

 

Auteur: JH Schieving

 


 

 

 

 

Hier is ruimte voor
Uw verhaal

Heeft uw kind nog andere symptomen, laat het ons weten.